Dołącz do zmiany dla czystszego świata

Zużycie energii elektrycznej szybko rośnie. Dlatego stale musimy poszukiwać nowych sposobów jej wytwarzania i zmniejszania emisji. Naszym celem jest coraz czystszy proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, efektywne wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, zachowywanie zasobów naturalnych oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na naszej stronie przedstawiamy szereg rozwiązań, które mogą pomóc nam wszystkim w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Przyłącz się do tych zmian – razem będziemy dążyć do stworzenia czystszego świata.

Chcesz zostać naszym klientem lub dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Energia z odnawialnych źródeł energii, nowoczesne i ekologiczne wytwarzanie ciepła

Czy słońce może chłodzić lody?

Energia solarna

Jasne i odnawialne źródło energii

Twoim zdaniem, w jaki sposób najlepiej wprowadzić zmiany dla czystszego świata?

Zaznacz do 3 odpowiedzi:

Energia wiatrowa

Nieskończone źródło czystej energii

W kierunku transportu o zerowej emisji

Fortum Charge & Drive

Przełomowy system ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych

Nowoczesne ciepło sieciowe

Czystszy sposób na ogrzewanie domów

HorsePower ogrzewa domy

Fortum HorsePower

Energia z nawozu naturalnego

Chłód sieciowy

Ekologiczne i niezawodne chłodzenie

Postawmy na ponowne wykorzystywanie i recykling

Recykling i odzyskiwanie materiałów

Gospodarka o obiegu zamkniętym chroni zasoby naturalne

Hydroenergia

Bilansowanie dostaw energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu wody płynącej

Fortum Otso

Bio-olej to paliwo przyszłości

Fortum Spring

Wirtualna elektrownia bilansuje system energetyczny

Fortum Fiksu

Inteligentne funkcjonowanie domu

ZAMKNIJ X

Nowoczesne ciepło sieciowe

Czystszy sposób na ogrzewanie domów

Fortum zapewnia ciepło sieciowe w wielu miastach w Finlandii, Szwecji, Estonii, Litwie, Łotwie, w Polsce i Rosji. Ciepło sieciowe zapewnia większy komfort w życiu codziennym, jest niezawodnym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania budynków w ścisłej zabudowie.

Produkujemy ciepło sieciowe w elektrociepłowniach, w których ciepło i energia elektryczna produkowane są w tym samym procesie (w kogeneracji).

Dzięki temu wykorzystujemy prawie 90% energii zawartej w paliwie. W kogeneracji szkodliwa emisja jest 30% niższa niż w sytuacji,  gdy ciepło i prąd produkuje się oddzielnie.

Produkując ciepło w naszych elektrociepłowniach wykorzystujemy różne paliwa, w tym te pochodzące z odnawialnych źródeł.

W elektrociepłowni Fortum w Finlandii w Suomenoja, odzyskujemy energię cieplną zawartą w ściekach i ponownie wykorzystujemy ją w systemie ciepłowniczym. Wytwarzamy także czystsze ciepło sieciowe przez spalanie wiórów z drewna leśnego i przemysłowych produktów ubocznych, takich jak trociny i kora, drewno poddane recyklingowi lub pelety drewniane. Zastąpienie oleju paliwami odnawialnymi znacznie przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla.