Dołącz do zmiany dla czystszego świata

Zużycie energii elektrycznej szybko rośnie. Dlatego stale musimy poszukiwać nowych sposobów jej wytwarzania i zmniejszania emisji. Naszym celem jest coraz czystszy proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, efektywne wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, zachowywanie zasobów naturalnych oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na naszej stronie przedstawiamy szereg rozwiązań, które mogą pomóc nam wszystkim w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Przyłącz się do tych zmian – razem będziemy dążyć do stworzenia czystszego świata.

Chcesz zostać naszym klientem lub dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Energia z odnawialnych źródeł energii, nowoczesne i ekologiczne wytwarzanie ciepła

Czy słońce może chłodzić lody?

Energia solarna

Jasne i odnawialne źródło energii

Twoim zdaniem, w jaki sposób najlepiej wprowadzić zmiany dla czystszego świata?

Zaznacz do 3 odpowiedzi:

Energia wiatrowa

Nieskończone źródło czystej energii

W kierunku transportu o zerowej emisji

Fortum Charge & Drive

Przełomowy system ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych

Nowoczesne ciepło sieciowe

Czystszy sposób na ogrzewanie domów

HorsePower ogrzewa domy

Fortum HorsePower

Energia z nawozu naturalnego

Chłód sieciowy

Ekologiczne i niezawodne chłodzenie

Postawmy na ponowne wykorzystywanie i recykling

Recykling i odzyskiwanie materiałów

Gospodarka o obiegu zamkniętym chroni zasoby naturalne

Hydroenergia

Bilansowanie dostaw energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu wody płynącej

Fortum Otso

Bio-olej to paliwo przyszłości

Fortum Spring

Wirtualna elektrownia bilansuje system energetyczny

Fortum Fiksu

Inteligentne funkcjonowanie domu

ZAMKNIJ X

Fortum Spring

Wirtualna elektrownia bilansuje system energetyczny

Od 2016 roku podjęliśmy konkretne kroki wraz z Fingrid i 70 gospodarstwami domowymi – chcemy, aby w przyszłości większa część produkcji elektryczności opierała się wyłącznie na źródłach energii odnawialnej.

Gospodarstwa domowe biorące udział w akcji nadal są ogrzewane energią elektryczną opartą na niższych stawkach, ale teraz w nieco innych porach. Ogrzewanie jest włączane automatycznie, gdy tylko w sieci pojawia się nadmiar mocy. Na tej samej zasadzie najgorętsze kotły zostają wyłączone w chwili, gdy ilość energii elektrycznej w sieci zaczyna się zmniejszać.

Na tym etapie gospodarstwa domowe co prawda nie wytwarzają energii elektrycznej dla systemu, ale dzięki inteligentnemu wykorzystaniu bojlerów mogą uniknąć włączania nie ekologicznych elektrowni rezerwowych. Nasza wizja zakłada, że z chwilą, gdy energia odnawialna, pojazdy elektryczne i panele solarne staną się bardziej powszechne, gospodarstwa domowe będą mogły stać się w większym stopniu niezależne.