Dołącz do zmiany dla czystszego świata

Zużycie energii elektrycznej szybko rośnie. Dlatego stale musimy poszukiwać nowych sposobów jej wytwarzania i zmniejszania emisji. Naszym celem jest coraz czystszy proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, efektywne wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, zachowywanie zasobów naturalnych oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na naszej stronie przedstawiamy szereg rozwiązań, które mogą pomóc nam wszystkim w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Przyłącz się do tych zmian – razem będziemy dążyć do stworzenia czystszego świata.

Chcesz zostać naszym klientem lub dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Energia z odnawialnych źródeł energii, nowoczesne i ekologiczne wytwarzanie ciepła

Czy słońce może chłodzić lody?

Energia solarna

Jasne i odnawialne źródło energii

Twoim zdaniem, w jaki sposób najlepiej wprowadzić zmiany dla czystszego świata?

Zaznacz do 3 odpowiedzi:

Energia wiatrowa

Nieskończone źródło czystej energii

W kierunku transportu o zerowej emisji

Fortum Charge & Drive

Przełomowy system ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych

Nowoczesne ciepło sieciowe

Czystszy sposób na ogrzewanie domów

HorsePower ogrzewa domy

Fortum HorsePower

Energia z nawozu naturalnego

Chłód sieciowy

Ekologiczne i niezawodne chłodzenie

Postawmy na ponowne wykorzystywanie i recykling

Recykling i odzyskiwanie materiałów

Gospodarka o obiegu zamkniętym chroni zasoby naturalne

Hydroenergia

Bilansowanie dostaw energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu wody płynącej

Fortum Otso

Bio-olej to paliwo przyszłości

Fortum Spring

Wirtualna elektrownia bilansuje system energetyczny

Fortum Fiksu

Inteligentne funkcjonowanie domu

ZAMKNIJ X

Energia solarna

Jasne i odnawialne źródło energii

Naszym celem jest znaczące zwiększenie produkcji energii solarnej. Np. w Indiach, gdzie słońce świeci przez 300 dni w roku, mamy obecnie dwie elektrownie słoneczne. Fortum zostało docenione przez władze centralne i stanowe, za zaangażowanie i wysiłek na rzecz gospodarki solarnej w Indiach.

Naszym klientom oferujemy także rozwiązania na mniejszą skalę. Lokalna produkcja energii słonecznej jest szansą na samodzielne wytwarzanie energii, a my skupujemy nadwyżki energii, które nie zostają wykorzystane przez niezależnego producenta. W tej chwili klienci indywidualni mogą kupić gotowe zestawy solarne w Finlandii i Norwegii, a wkrótce także w Szwecji. Energia solarna, wolna od CO2 i pochodząca z odnawialnego źródła, wywiera mniejszy wpływ na środowisko niż tradycyjne metody produkcji.